Dorim să vă informăm că, în cadrul companiilor Pro Conect și Pro Conect Servicii, s-a lansat un Sistem nou de raportare a neregulilor, cunoscut și sub denumirea de Sistem de avertizare. Acest sistem este disponibil pentru toți angajații și alte părți interesate.

Persoana care aduce la cunoștință neregulile, denumită și avertizor, este acea persoană care raportează încălcări ale legii sau regulamentelor aplicabile într-o serie de domenii, inclusiv corupție, încălcări ale drepturilor omului, fraudă, încălcarea regulilor de protecție a datelor personale, posibile încălcări ale regulilor de concurență, încălcări ale sancțiunilor și embargourilor internaționale, încălcări ale regulilor privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția mediului și, în general, încălcări ale legilor sau regulamentelor aplicabile, în special cele care implică aspecte penale. De asemenea, raportările pot viza încălcări ale reglementărilor și procedurilor interne, precum și ale Codului de conduită.

Indiferent de statutul de angajat permanent sau temporar, de furnizor sau de prestator de servicii, de subcontractor sau de orice altă parte interesată, aceștia pot folosi adresa de e-mail etica@ops.proconect.ro  și raporta orice încălcare a legii sau regulamentelor aplicabile în domeniile menționate anterior.

Sistemul de raportare a neregulilor  asigură confidențialitatea identității persoanelor care semnalează neregulile și a persoanelor vizate sau implicate în cazurile sesizate. De asemenea, acesta protejează persoanele care semnalează împotriva oricăror măsuri punitive care ar putea fi luate împotriva lor pentru utilizarea în mod dezinteresat și de bună credință a acestui nou sistem de raportare a neregulilor.