TOLERANȚĂ ZERO LA NERESPECTAREA NORMELOR S.S.M.

PRO CONECT s-a asigurat si s-a angajat ca au fost luate toate masurile in vederea creeri cadrului legal decizional privind: proiectarea, elaborarea, implementarea, certificarea, controlul si imbunatatirea performatelor S.S.M

PRO CONECT s-a asigurat ca au fost indentificate riscurile majore privind: lucrul la inaltime, lucrul in medii periculoase electric, carosabil si s-au elaborat planuri de masuri de management SSM;

PRO CONECT a luat toate masurile necesare tehnice, organizatorice, igienico-sanitare pentru a preveni accidentele de munca si bolile profesionale, in special pentru lucratorii care isi desfasoara lucrul in conditii de munca deosebite: lucrul la inaltime, lucrul in medii periculoase electric, carosabil, prin:

  1. informarea si instruirea lucratorilor privind cerintele legale in vigoare specifice locului de munca in parte;
  2. evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca si informarea lucratorilor despre riscurile la care sunt expusi;
  3. consecintele/urmarile lor si masurile ce trebuie luate si respectate in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
  4. reevaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca atunci cand conditiile initiale au fost schimbate datorita aparitiei tehnologiilor mai performante, a activitatilor noi, schimbarea locatiei, modernizarea proceselor tehnologice, etc.;
  5. evaluarea periodica a bagajului de cunostinte SSM-SU-PSI asimilat in urma efectuarii instructajului periodic SSM, a modului cum este aplicat in practica;
  6. evaluarea modului cum s-a efectuat exercitiul practic de acordare a primului ajutor;
  7. evaluarea stricta a personalului la angajare, ce are la baza: verificarea starii de sanatate, testarea psihologica, perioada de verificare a capacitatilor fizice si profesionale la locul de munca, verificarea gradului de calificare a viitorului angajat, experienta;
  8. achizitionarea de echipamente de munca- EM, echipament individual de protectie si colectiv EIP performante care sa raspunda cerintelor de conformitate reglementate de legislatia in vigoare si sa acopere toata plaja de cerinte SSM specifice locului de munca respectiv;
  9. responsabilizarea si constientizarea in mod ierarhic, in functie de implicarea fiecaruia, a tuturor lucratorilor privind SSM si PSI-SU;
  10. calificarea tuturor tehnicienilor privind accesul in site-uri, utilizarea scarii mobile, lucrul la inaltime, conducerea preventiva, acordarea primului ajutor si activitatea in preajma firelor electrice.

PRO CONECT are obligatia sa asigure securitatea în muncă nu numai pentru lucratorii sai ci si pentru subantreprenori, ucenici, vizitatori, practicanti, delegati, TERTI, inspectori, auditori, certificatori, furnizori, daca sunt implicati, conform cerintelor legale, in activitatile societatii.

Intreg personalul, indiferent de functia ocupata, trebuie sa cunoasca, sa se informeze, sa respecte si sa aplice cerintele legale SSM si PSI, precum si a masurilor de aplicare a acestora. 

SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

ssm@proconect.ro | ovidiu.chitimus@proconect.ro

0720 619 615 sau 0748 852 331